Logo NSO Retailbeurs

NSO Brancheprogramma 2022


De NSO heeft het Brancheprogramma 2022 opgesteld. Een ambitieus programma voor drie jaar.
Een programma dat nader ingevuld en uitgevoerd wordt in samenwerking tussen winkelformules in de branche en de NSO. Voor de ondernemer, winkelformule en branchevereniging. Een programma dat een perspectief biedt!

Daarbij wordt er van uit gegaan dat er de komende jaren veel gaat veranderen voor de ondernemers in de branche. Niet in de laatste plaats op het gebied van wet- en regelgeving.
Het Brancheprogramma biedt handvatten aan de ondernemers om zich voor te bereiden op een veranderende toekomst. Als zij de onderdelen van het programma doorlopen zijn zij op 1 januari 2022 klaar voor die toekomst!

Om als ondernemer met een tabaks-/gemakswinkel ook in 2022 succesvol te zijn, zijn vijf criteria geformuleerd:

  1. Iedere ondernemer moet zijn DNA kennen en er naar handelen;
  2. Zorg voor 100% aandacht op Service en lokaal ondernemerschap;
  3. Zorg voor de juiste formule;
  4. Backoffice en randvoorwaarden op orde;
  5. Realiseer een fatsoenlijke beloning.


In het vakblad NSO Retail Magazine wordt regelmatig verslag gaan van de verschillende onderdelen èn de voortgang van het brancheprogramma.

Meer weten? Mail naar: info@nsoretail.nl