Logo NSO Retailbeurs

Exposanten beoordelen NSO Retail Beurs met een 8


Exposanten beoordelen NSO Retail Beurs met een 8

Uit de exposantenenquête die daags na de NSO Retail Beurs 2021 onder de deelnemende bedrijven is gehouden, blijkt dat deze door hen is gewaardeerd met het rapportcijfer 8. Tevredenheid heerst over locatie en datum. 23,1% geeft aan de beurs over twee dagen te spreiden en 30,8% ziet liever andere openingstijden.
De exposanten waren tevreden met de kwaliteit van de bezoekers (88,5%) en belangstelling (84,6%) voor het bedrijf.
Als de NSO Retail Beurs in 2022 weer georganiseerd zou worden dan zegt 76,9% waarschijnlijk wel of zeker wel (weer) mee te doen en 7,7% waarschijnlijk of zeker niet. Wordt de beurs in 2023 weer georganiseerd dan doet 73,1% waarschijnlijk wel of zeker wel mee en 7,7% waarschijnlijk of zeker niet. Aandachtspunten voor de organisatie zijn meer bezoekers en een betere spreiding over de dag van de bezoekers.